ratttaderppargemebarblarilquirecjee.co

you cannot believe Rather excellent..

Category: DEFAULT

Lätsi Tillo, Lätsi Marjamäele - Seto (2) - Chants Seto

8 thoughts on “ Lätsi Tillo, Lätsi Marjamäele - Seto (2) - Chants Seto

  1. Seto mitmehäälsusele on omane tämbriline kontrast torrõ ja killõ partii vahel. Killõ hääletämber on torrõdest tunduvalt teravam ja pingelisem. Hääle säravama kõla saavutamiseks laulavad head killõd pisut kõrgemalt. See on oletatavasti üks põhjusi, miks seto kooril tõuseb laulu jooksul järk-järgult “helistik”.
  2. Songtexte und Videos vom Album Chants seto von [traditional] und vieles mehr findest du auf ratttaderppargemebarblarilquirecjee.co
  3. politics and representing culture in Seto villages in Siberia. The best example of this is the Seto Museum and the choir active in Khaidak village. The generation of singers who are members of the choir today have discovered the old tradition in advanced age, but nevertheless find the singing of traditional songs highly ratttaderppargemebarblarilquirecjee.cog: Lätsi Tillo.
  4. Kui sind paeluvad seto rõivad, siis tea, et sul on võimalus osaleda Seto rahvarõivaraamatu koostamise teemapäeval. Seekord koguneme ERM-is ja teemaks on puusapõll. Anna tulekust märku!
  5. Sep 30,  · Seto nädal võetakse Setomaal kokku 9. oktoobril kell 17, Setomaa päeval omakultuurikontserdiga Värska kultuurimajas. Esinevad Värska, Mikitamäe ja Meremäe koolide ning Värska Muusikakooli lapsed. Endine noorsootska Maria Grünberg avab näituse Setomaa Kroonikogost ja Setomaa vald tunnustab ettevõtjaid.
  6. 🤘💥 Nad tulevad taas! 💥🤘 Kohalikud legendid pikemat tutvustamist ei vaja - % energiat ja rokki toob Seto Folk - PÄRI MUSI! lavale ka sel aastal ei keegi muu kui ansambel Zetod! 🔥 ⏰ Zetod esinevad festivali pealaval laupäeval, juunil kell
  7. Seto Lauluseltsi Ilolang esimene kokkusaamine oli aasta septembris Nõo Kultuurimajas. Lauluseltsi kutsus kokku Maria Noormets. Esimesele kokkusaamisele tuli 8 seto juurtega naist. Pärast kolme kuud leelolaulu harjutamist toimus 5. jaanuaril enneolematu setokeelne-meelne üritus Nõo valla rahvale ja Tartumaa setodele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *